Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Biuletyn
Informacji
Publicznej

www.bip.gov.pl
 
Strona główna . Mapa serwisu . Aktualności . Redakcja . Ogłoszenia
Strona Główna » Majątek GTBS
MENU PODMIOTOWE:
STATYSTYKA DOSTĘPU:
Majątek GTBS


Stan na dzień 31.12.2013 r.

Aktywa trwałe       50.401.058,83 zł
Aktywa obrotowe    5.375.368,82 zł
SUMA aktywów   55.776.427,65 zł

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
©2006 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
Biuletyn Informacji Publicznej jest częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

Powered by ICOR