Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Biuletyn
Informacji
Publicznej

www.bip.gov.pl
 
Strona główna . Mapa serwisu . Aktualności . Redakcja . Ogłoszenia
Strona Główna » Majątek GTBS
MENU PODMIOTOWE:
STATYSTYKA DOSTĘPU:
Majątek GTBS


Stan na dzień 31.12.2017 r.

Aktywa trwałe       48.346.635,85 zł
Aktywa obrotowe    5.376.412,75 zł
SUMA aktywów   53.723.048,60 zł

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
©2006 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
Biuletyn Informacji Publicznej jest częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

Powered by ICOR