Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Biuletyn
Informacji
Publicznej

www.bip.gov.pl
 
Strona główna . Mapa serwisu . Aktualności . Redakcja . Ogłoszenia
Prawo lokalne » Regulaminy
MENU PODMIOTOWE:
STATYSTYKA DOSTĘPU:
Regulaminy
Tytuł
Regulamin wynajmowania mieszkań w zasobach Gryfińskiego TBS Sp. z o.o. obowiązujący od 23 listopada 2018 r.  
Regulamin pracy komisji przetargowej ds. sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność GTBS Spółka z o.o. w Gryfinie  
Tytuł Regulamin konkursu na stanowisko Członka Zarządu GTBS sp. z o.o. w Gryfinie 07.2018   
Regulamin konkursu na stanowisko Członka Zarządu GTBS sp. z o.o. w Gryfinie 05.2017  
Regulamin rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie budynku i przygotowanie ciepłej wody użytkowej w zasobach własnych Gryfińskiego TBS Sp. z o.o. obowiązujący od 01.01.2017 r.  
Regulamin konkursu na stanowisko Członka Zarządu GTBS sp. z o.o. w Gryfinie 06.2016  
Regulamin rozliczania kosztów dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków w zasobach Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.  
Regulamin rozliczeń ciepła w zasobach Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz budynkach komunalnych administrowanych przez Spółkę.  
Regulamin wynajmowania mieszkań w zasobach Gryfińskiego TBS Sp. z o.o. obowiązujący od 01.01.2010 r.  
Regulamin wynajmu mieszkań obowiązujący do 31.12.2009 r.  
Regulamin ciepła  
Regulamin porządku  
Statut Wspólnoty Mieszkaniowej  
Regulamin wody  
©2006 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
Biuletyn Informacji Publicznej jest częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

Powered by ICOR