Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Biuletyn
Informacji
Publicznej

www.bip.gov.pl
 
Strona główna . Mapa serwisu . Aktualności . Redakcja . Ogłoszenia
Informacje » Działalność bieżąca
MENU PODMIOTOWE:
STATYSTYKA DOSTĘPU:
Działalność bieżąca

INFORMACJA

O DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ
GRYFIŃSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GRYFINIE

Gryfino, kwiecień 2014 r.

1. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE.

Rok 2014 jest szesnastym rokiem działalności Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej w wyniku przekształcenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gryfinie.
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000113206
Gryfińskie TBS jest jednoosobową spółką Gminy Gryfino. Uprawnienia Zgromadzenia Wspólników wykonuje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

Na dzień 30.09.2007 rok kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.166.500 zł i dzieli się na 18.333 udziały po 500 zł każdy. Właścicielem wszystkich udziałów jest Gmina Gryfino.
Zarząd Spółki jest jednoosobowy, Prezesem Zarządu jest Bronisław Mela.

Przedmiotem działania Spółki jest budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Spółka może także:

 1. nabywać budynki mieszkalne;
 2. przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;
 3. wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki;
 4. sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi jej własności;
 5. prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą, w tym np.:
  • budować domy mieszkalne na rzecz innych spółek;
  • przeprowadzać remonty i modernizacje domów mieszkalnych nie będących własnością Towarzystwa;
  • pełnić funkcję inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym;
  • budować budynki i lokale użyteczności publicznej związanej z funkcjonowaniem zespołu /osiedla/ mieszkaniowego;
  • budować mieszkania na sprzedaż;
  • świadczyć usługi związane z budownictwem mieszkaniowym.

2. DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA SPÓŁKI.

Rok 2013 był okresem zakończenia wcześniej rozpoczętych inwestycji budowlanych. Zakończono budowę budynku mieszkalnego 60 rodzinnego z mieszkaniami na wynajem przy ul. Opolskiej 11-19 w Gryfinie. W dniu 25.06.2013 r. przekazano mieszkania najemcom. Koszt inwestycji wyniósł 8.745.976,32 zł. w tym kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego 4.651.300,00 zł.

Aktualnie Spółka eksploatuje dziewięć budynków z 392 mieszkaniami na wynajem wybudowanymi z udziałem kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kolejnymi inwestycjami zakończonymi w roku 2013 były 2 budynki z mieszkaniami i lokalami użytkowymi na sprzedaż.

Budynek przy ul. Flisaczej 49 z 20 mieszkaniami i 5 lokalami odebrano od wykonawcy w maju 2013 r.

Budynek przy ul. Opolskiej 9 z 9 mieszkaniami i 3 lokalami odebrano od wykonawcy w czerwcu 2013 r.

Aktualnie trwa sprzedaż lokali w tych budynkach. Do końca roku 2013 przy ul. Flisaczej sprzedano 16 mieszkań i 4 lokale, przy ul. Opolskiej sprzedano 5 mieszkań i 1 lokal.

Dzięki przyjętej w warunkach do przetargu na wykonawstwo tych budynków zasadzie zapłaty po wykonaniu całej inwestycji, ich realizacja odbyła się bez zaciągania kredytu bankowego.

Aby dostosowywać wysokość czynszów najmu do rosnących rat kredytowych uchwałą Zgromadzenia Wspólników od 01.09.2013 r. wprowadzone zostały nowe stawki czynszu najmu w budynkach wybudowanych z udziałem kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego. Podwyżka wyniosła średnio ok. 0,30 zł/m2.

Spółka w roku 2013 kontynuowała zarządzanie zasobami lokalowymi Gminy Gryfino oraz sprawowanie zarządu wspólnotami mieszkaniowymi. W roku 2013 poszerzono zarządzanie o dwie nowe wspólnoty mieszkaniowe powstałe w budynkach z lokalami na sprzedaż wybudowanych przez Spółkę.

Do wykonywania statutowych zadań Spółka zatrudnia odpowiednio wykwalifikowaną kadrę. Pozwala to na prowadzenie działalności Spółki na odpowiednio wysokim poziomie.

 

    


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
©2006 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
Biuletyn Informacji Publicznej jest częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

Powered by ICOR