Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Biuletyn
Informacji
Publicznej

www.bip.gov.pl
 
Strona główna . Mapa serwisu . Aktualności . Redakcja . Ogłoszenia
Strona Główna » Przedmiot działalności
MENU PODMIOTOWE:
Przedmiot działalności

Przedmiotem działania Spółki jest budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Spółka może także:

 1. nabywać budynki mieszkalne;
 2. przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;
 3. wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki;
 4. sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi jej własności;
 5. prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą, w tym np.:
  • budować domy mieszkalne na rzecz innych spółek;
  • przeprowadzać remonty i modernizacje domów mieszkalnych nie będących własnością Towarzystwa;
  • pełnić funkcję inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym;
  • budować budynki i lokale użyteczności publicznej związanej z funkcjonowaniem zespołu /osiedla/ mieszkaniowego;
  • budować mieszkania na sprzedaż;
  • świadczyć usługi związane z budownictwem mieszkaniowym.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Gmina Gryfino