Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Biuletyn
Informacji
Publicznej

www.bip.gov.pl
 
Strona główna . Mapa serwisu . Aktualności . Redakcja . Ogłoszenia
Informacje » Zamówienia publiczne
MENU PODMIOTOWE:
Zamówienia publiczne
Tytuł Data wprowadzenia
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w dniu 25.02.2019 r. dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na „Budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 478/1 i 478/3, obręb Gryfino 2, miasto Gryfino”.   2019/02/25  
Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na „Budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 478/1 i 478/3, obręb Gryfino 2, miasto Gryfino”.   2019/02/22  
Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na „Budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 478/1 i 478/3, obręb Gryfino 2, miasto Gryfino”.   2019/02/22  
Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na „Budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 478/1 i 478/3, obręb Gryfino 2, miasto Gryfino”.   2019/02/12  
Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na „Budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 478/1 i 478/3, obręb Gryfino 2, miasto Gryfino”.   2019/02/06  
Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na „Budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 478/1 i 478/3, obręb Gryfino 2, miasto Gryfino”.   2019/02/05  
Uwaga zmiana terminu składania ofert, dotyczy: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 478/1 i 478/3, obręb Gryfino 2, miasto Gryfino.    2019/02/05  
Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na „Budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 478/1 i 478/3, obręb Gryfino 2, miasto Gryfino”.   2019/02/04  
Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 21.01.2019 r.   2019/01/28  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 74-100 Gryfino , ul. Grunwaldzka 1 ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 30 000 EURO DO KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ZADANIE: Budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 478/1 i 478/3, obręb Gryfino 2, miasto Gryfino.   2019/01/21  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 74-100 Gryfino , ul. Grunwaldzka 1 ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 30 000 EURO DO KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ZADANIE: Budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 478/1 i 478/3, obręb Gryfino 2, miasto Gryfino.   2018/10/12  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 74-100 Gryfino , ul. Grunwaldzka 1 ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 30 000 EURO DO KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ZADANIE: Budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 478/1 i 478/3, obręb Gryfino 2, miasto Gryfino .   2018/01/04  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 74-100 Gryfino , ul. Grunwaldzka 1 ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 30 000 EURO DO KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ZADANIE: Budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 478/1 i 478/3, obręb Gryfino 2, miasto Gryfino .   2017/09/15  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 74-100 Gryfino , ul. Grunwaldzka 1 ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 30 000 EURO DO KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ZADANIE: Budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 478/1 i 478/3, obręb Gryfino 2, miasto Gryfino .   2017/03/28  
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej budynków.   2015/01/30  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – zarządca wspólnot mieszkaniowych zaprasza wszystkich zainteresowanych kontrahentów do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych.   2014/05/26  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – zarządca wspólnot mieszkaniowych zaprasza wszystkich zainteresowanych kontrahentów do złożenia ofert na wykonanie niżej wymienionych robót budowlanych :   2014/05/20  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – na roboty budowlane: wykonanie remontu elewacji i termomodernizacji budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.   2014/05/09  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy ul. Szczecińskiej 15 w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie niżej wymienionych prac instalacyjnych :„ Wymiana wewnętrznej linii elektroenergetycznej zasilającej budynek „   2013/07/19  
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac budowlanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.   2013/05/21  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – na roboty montażowe: REMONT I RENOWACJA BALUSTRAD BALKONOWYCH W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY UL. BOL.CHROBREGO nr 8 – 14   2013/02/22  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – na roboty budowlane: wykonanie remontu elewacji, wymiany pokrycia dachu i termomodernizacji budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.   2013/02/22  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – na roboty budowlane: Wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej w budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.   2012/08/22  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – na roboty budowlane: wykonanie remontu elewacji, wymiany pokrycia dachu i termomodernizacji budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.   2012/08/01  
Zapytanie o cenę: Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Mieszka I nr 27 w Gryfinie w imieniu, której występuje Zarządca nieruchomości - Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej nr 1 w Gryfinie, zwraca się o złożenie oferty na dostawę i montaż elektronicznych podzielników kosztów centralnego ogrzewania odczytywanych drogą radiową w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mieszka I nr 27 wraz z ofertą na serwis rozliczeniowy.   2012/07/04  
Zaproszenie do składania ofert na prace budowlane na budynkach wspólnot mieszkaniowych.   2012/06/06  
Zapytanie o cenę - remont balkonów.   2012/06/05  
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ,,Utrzymanie trawników na posesjach zarządzanych przez GTBS Sp. z o.o.”   2012/04/19  
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ,,Wymiana piasku w piaskownicach znajdujących się na posesjach zarządzanych przez GTBS Sp. z o.o.”   2012/04/19  
Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie prac budowlanych na budynkach wspólnot mieszkaniowych.   2011/05/24  
OGŁOSZENIE Dotyczy : Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych pod nazwą: „ BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH REJON UL. ŚLĄSKIEJ / MAZOWIECKIEJ NA DZIAŁKACH NR 255/6 i 255/7 PRZY ULICY OPOLSKIEJ W GRYFINIE”   2011/04/14  
OGŁOSZENIE NR 7 Dotyczy : Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych pod nazwą: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. FLISACZEJ NA DZIAŁCE NR 250/2 W GRYFINIE” w formie „zaprojektuj i wybuduj” .   2011/03/31  
OGŁOSZENIE NR 6 Dotyczy : Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych pod nazwą: „ Budowa zespołu budynków mieszkalnych rejon ul. Śląskiej / Mazowieckiej na działkach nr 255/6 i 255/7 przy ulicy Opolskiej w Gryfinie”.   2011/03/31  
OGŁOSZENIE NR 5 Dotyczy : Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych pod nazwą: „ Budowa zespołu budynków mieszkalnych rejon ul. Śląskiej / Mazowieckiej na działkach nr 255/6 i 255/7 przy ulicy Opolskiej w Gryfinie”.   2011/03/28  
OGŁOSZENIE NR 4 Sprawa Nr F/II/10 dotyczy: zamówienia publicznego pod nazwą: „BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. FLISACZEJ NA DZIAŁCE NR 250/2 W GRYFINIE w formie zaprojektuj i wybuduj”   2011/03/24  
OGŁOSZENIE NR 3 Sprawa Nr F/II/10 ZESTAWIENIE ZŁOZONYCH WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETAGU OGRANICZONEGO NA „BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. FLISACZEJ NA DZIAŁCE NR 250/2 W GRYFINIE w formie zaprojektuj i wybuduj”   2011/03/22  
OGŁOSZENIE NR 2 w postępowaniu: "BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH REJON UL. ŚLĄSKIEJ / MAZOWIECKIEJ NA DZIAŁKACH NR 255/6 i 255/7 PRZY ULICY OPOLSKIEJ W GRYFINIE ”.    2011/03/18  
OGŁOSZENIE NR 1 Sprawa Nr OP/III/11 ZESTAWIENIE ZŁOZONYCH WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETAGU OGRANICZONEGO NA : BUDOWĘ ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH REJON UL. ŚLĄSKIEJ / MAZOWIECKIEJ NA DZIAŁKACH NR 255/6 i 255/7 PRZY ULICY OPOLSKIEJ W GRYFINIE”   2011/03/18  
Odpowiedzi na pytania do przetargu pn.: „ BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. FLISACZEJ NA DZIAŁCE NR 250/2 W GRYFINIE w formie „zaprojektuj i wybuduj” .   2011/03/01  
ZMIANA TREŚCI SIWZ DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Nr : 25400 - 2011;   2011/02/25  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE Ogłoszenia o zamówieniu: 2540-2011 data 18.02.2011 r.   2011/02/25  
SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Pod nazwą: „BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. FLISACZEJ NA DZIAŁCE NR 250/2 W GRYFINIE w formie zaprojektuj i wybuduj”   2011/02/22  
SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Pod nazwą: „BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH REJON UL. ŚLĄSKIEJ / MAZOWIECKIEJ NA DZIAŁKACH NR 255/6 i 255/7 PRZY ULICY OPOLSKIEJ W GRYFINIE ”.   2011/02/21  
Ogłoszenie o przetargu na: BUDOWĘ ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W REJONIE UL. ŚLĄSKIEJ / MAZOWIECKIEJ NA DZIAŁKACH NR 255/6 i 255/7 PRZY ULICY OPOLSKIEJ W GRYFINIE    2011/02/18  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. FLISACZEJ NA DZIAŁCE NR 250/2 W GRYFINIE w formie zaprojektuj i wybuduj   2011/02/18  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO 28-RODZINNEGO PRZY UL. KOŁŁĄTAJA NA DZIAŁCE NR 354/1 W GRYFINIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ (aktualizacja 01.10.2010 r.)   2010/09/13  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane „WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI I ZMIANY KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. ŁUŻYCKIEJ NR 16-18 W GRYFINIE”   2008/07/14 10:37:14  
Gryfino: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO 48-RODZINNEGO PRZY UL. MAZOWIECKIEJ NA DZIAŁCE NR 387/3 W GRYFINIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ   2008/06/24 08:15:16  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane „WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI I ZMIANY KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 16-26 W GRYFINIE”   2008/06/10 08:06:59  
Gmina Gryfino