Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Biuletyn
Informacji
Publicznej

www.bip.gov.pl
 
Strona główna . Mapa serwisu . Aktualności . Redakcja . Ogłoszenia
Organy » Zarząd
MENU PODMIOTOWE:
Zarząd

Zarząd Spółki stanowią:

1. Władysław Pielechowski - Prezes Zarządu

2. Jacek Bartkowiak - Członek Zarządu

 

Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków. Członkowie zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.
Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem pierwszego zarządu, którego kadencja jest 2 letnia.

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Gmina Gryfino