Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Biuletyn
Informacji
Publicznej

www.bip.gov.pl
 
Strona główna . Mapa serwisu . Aktualności . Redakcja . Ogłoszenia
Informacje » Ogłoszenia
MENU PODMIOTOWE:
Ogłoszenia
Tytuł Data wprowadzenia
ZARZĄDZENIE NR 12/2020 ZARZĄDU Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gryfinie z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie: w sprawie ustalenia dni 17 sierpnia 2020 roku i 24 grudnia 2020 roku wolnymi od pracy w Gryfińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.    2020/07/30  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie niżej wymienionej usługi: „Przeprowadzenie kompleksowego badania instalacji elektrycznej i piorunochronowej zgodnie z Prawem budowlanym art. 62 ust. 1 pkt 2 w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynkach administrowanych przez naszą Spółkę”.   2020/07/03  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Szczecińskiej 1 w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie: „Wymiany i przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ul. Szczecińskiej 1 w Gryfinie”.   2020/06/16  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że dzień 12 czerwca 2020 r. jest dniem wolnym od pracy. Dyżur pogotowia lokatorskiego w dni wolne od pracy pełni Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.   2020/06/08  
Oświadczenie w sprawie zmiany sposobu obsługi interesantów.   2020/03/26  
Oświadczenie w sprawie przesunięcia terminów zebrań wspólnot mieszkaniowych.   2020/03/16  
Komunikat Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnego rozprzestrzenienia się koronawirusa   2020/03/13  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 15 w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie: „Naprawy koron kominowych oraz oczyszczenie z porostów, glonów, mchów i ptasich odchodów pokrycia dachowego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 15 w Gryfinie”.   2020/02/21  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że dzień 27 grudnia 2019 r. jest dniem wolnym od pracy. Dyżur pogotowia lokatorskiego w dni wolne od pracy pełni Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.   2019/12/10  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 15 w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie: „Naprawy koron kominowych wraz z oczyszczeniem z porostów, glonów, mchów i ptasich odchodów pokrycia dachowego, naprawy elewacji, cokołu i zjazdu do boksów garażowych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 15 w Gryfinie”.   2019/10/28  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., zarządca Wspólnot Mieszkaniowych położonych przy ul. Kościuszki 11, 12 i budynku komunalnego przy ul. Kościuszki 13 w Gryfinie, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wymianę instalacji zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, pionów kanalizacji sanitarnej i instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych położonych przy ul. Kościuszki 11, 12 i budynku komunalnego przy ul. Kościuszki 13 w Gryfinie.   2019/09/30  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Chrobrego 8 – 14 w Gryfinie, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie robót remontowych w budynku mieszkalnym przy ul. Chrobrego 8 – 14 w Gryfinie.   2019/08/20  
Zarząd Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że posiada lokale usługowe w atrakcyjnych cenach.   2019/08/02  
Ogłoszenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie za rok obrotowy 2019 i 2020.   2019/07/30  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu balkonów na IV kondygnacji budynku mieszkalnego przy ul. Ks.J.Popiełuszki 4 – 8 w Gryfinie.   2019/07/11  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu balkonów na IV kondygnacji budynku mieszkalnego przy ul. ks.J.Popiełuszki 14 – 22 w Gryfinie.   2019/07/11  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Łokietka 2 – 4 w Gryfinie.   2019/07/11  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 15 w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie: „Naprawy koron kominowych oraz oczyszczenie z porostów, glonów, mchów i ptasich odchodów pokrycia dachowego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 15 w Gryfinie”.   2019/07/05  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gryfinie na działce nr 250/11 obr.1 Gryfino wraz z kosztorysem inwestorskim i kosztorysami nakładczymi oraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.   2019/07/05  
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Inspektora ds Administracji i Rozliczeń.    2019/06/17  
Stawki dochodów gospodarstw domowych warunkujące wynajęcie lokalu w zasobach Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.   2019/06/11  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Niepodległości 35-37 w Gryfinie, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie robót remontowych w budynku mieszkalnym przy ul. Niepodległości 35-37 w Gryfinie.   2019/06/10  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Szczecinskiej 1 w Gryfinie, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Szczecińskiej 1 w Gryfinie.   2019/06/10  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Łużyckiej 16-18 w Gryfinie, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wymianę instalacji zimnej wody, pionów kanalizacji sanitarnej i budowę instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym przy ul. Łużyckiej 16-18 w Gryfinie.   2019/06/10  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 15 w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie: „Naprawy koron kominowych oraz oczyszczenie z porostów, glonów, mchów i ptasich odchodów pokrycia dachowego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 15 w Gryfinie”.   2019/05/31  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że w dniach 03.06.2019r. i 04.06.2019r. siedziba naszej spółki, z przyczyn techniczno-organizacyjnych będzie nieczynna.   2019/05/30  
Zarząd Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. administracji i rozliczeń.   2019/05/20  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Niepodległości 35-37 w Gryfinie, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie robót remontowych w budynku mieszkalnym przy ul. Niepodległości 35-37 w Gryfinie.   2019/05/16  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pomorskiej 39 w Gryfinie, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie robót remontowych w budynku mieszkalnym przy ul. Pomorskiej 39 w Gryfinie.   2019/05/16  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Łużyckiej 16-18 w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie: "Udrożenienia i uszczelnienia przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych wraz z wymianą podłączeń gazowych podgrzewaczy wody w budynku przy ul. Łużyckiej 16-18 w Gryfinie".   2019/05/08  
Gryfi ńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 15 w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie: „Naprawy koron kominowych oraz oczyszczenie z porostów, glonów, mchów i ptasich odchodów pokrycia dachowego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 15 w Gryfinie”.   2019/05/06  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie okresowych przeglądów instalacji gazowych w budynkach będących w zasobach Spółki.    2019/05/06  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Łużyckiej 27-29 w Gryfinie, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie robót remontowych w budynku mieszkalnym przy ul. Łużyckiej 27-29 w Gryfinie.   2019/04/12  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że dzień 2 maja 2019 r. jest dniem wolnym od pracy. Dyżur pogotowia lokatorskiego w dni wolne od pracy pełni Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.   2019/03/28  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że w dniu 2 kwietnia 2019 r. interesanci w siedzibie naszej Spółki będą przyjmowani do godz. 12.00.   2019/03/28  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządca zaprasza do złożenia oferty na: ,,Utrzymanie trawników na posesjach zarządzanych przez GTBS Sp. z o.o.”   2019/03/14  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 15 w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji kosztorysowej.   2019/02/28  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Niepodległości 4-6 w Gryfinie, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie robót remontowych w budynku mieszkalnym przy ul. Niepodległości 4-6 w Gryfinie.   2019/02/22  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Niepodległości 8-10 w Gryfinie, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie robót remontowych w budynku mieszkalnym przy ul. Niepodległości 8-10 w Gryfinie.   2019/02/22  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Niepodległości 27-29 w Gryfinie, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie robót remontowych w budynku mieszkalnym przy ul. Niepodległości 27-29 w Gryfinie.   2019/02/22  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 15 w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji kosztorysowej.   2019/01/24  
Rozstrzygnięcie konkursu na członka Zarządu GTBS sp. z o.o. w Gryfinie ogłoszonego w dniu 3 lipca 2018 r.    2018/12/11  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Asnyka 9-15 w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Asnyka 9-15 w Gryfinie.   2018/11/22  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Krasińskiego 73-77 w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Krasińskiego 73-77 w Gryfinie.   2018/11/22  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 54-62 w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 54-62 w Gryfinie.   2018/11/22  
Zarząd Spółki GTBS Spółka z o. o. w Gryfinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu do której funkcjonalnie przypisany jest boks garażowy usytuowany w budynku garażowym przy ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki.   2018/11/09  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 12 w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie odnowienia malowania bramy i klatki schodowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 12 w Gryfinie.   2018/11/06  
Zarząd Spółki GTBS Spółka z o. o. w Gryfinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu do której funkcjonalnie przypisany jest boks garażowy usytuowany w budynku garażowym przy ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki.   2018/10/16  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Grunwaldzka 1 / 74 – 100 / Gryfino – zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Łużyckiej 27-29 w Gryfinie zaprasza wszystkich kontrahentów do złożenia oferty na wykonanie: badania na zawartość Xylamitu w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Łużyckiej 27-29 w Gryfinie.   2018/10/02  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Grunwaldzka 1 / 74 – 100 / Gryfino – zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Łużyckiej 27-29 w Gryfinie zaprasza wszystkich kontrahentów do złożenia oferty na sporządzenie: ekspertyzy stanu technicznego kominów, drewnianej więźby dachowej i belek drewnianego stropu w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Łużyckiej 27-29 w Gryfinie.   2018/10/02  
Zarząd Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje o prowadzonym naborze najemców do dwóch budynków wielorodzinnych.    2018/09/18  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Niepodległości 31-33 w Gryfinie, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie robót remontowych w budynku mieszkalnym przy ul. Niepodległości 31-33 w Gryfinie.   2018/09/14  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. , działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Fabrycznej nr 22 w Gryfinie , zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie robót remontowych w budynku mieszkalnym przy ul. Fabrycznej nr 22 w Gryfinie.   2018/09/13  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Grunwaldzka 1 / 74 – 100 / Gryfino – zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Łużyckiej 27-29 w Gryfinie zaprasza wszystkich kontrahentów do złożenia oferty na wykonanie : dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wymianę instalacji zimnej wody, ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją cyrkulacyjną i pionów instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Łużyckiej 27-29 w Gryfinie.    2018/09/06  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Grunwaldzka 1 / 74 – 100 / Gryfino – zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kwiatowej 1 w Gryfinie zaprasza wszystkich kontrahentów świadczących usługi z zakresu instalatorstwa sanitarnego do złożenia oferty na wykonanie : wymiany pionów wewnętrznej instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kwiatowej 1 w Gryfinie.   2018/08/13  
Zarząd Spółki GTBS Spółka z o. o. w Gryfinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu do której funkcjonalnie przypisany jest boks garażowy usytuowany w budynku garażowym przy ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki.   2018/08/08  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 54-62 w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na remont pokrycia dachowego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 54-62 w Gryfinie.   2018/08/02  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Łużyckiej 27-29 w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku położonego przy ul. Łużyckiej 27-29 w Gryfinie.   2018/07/09  
Regulamin konkursu na stanowisko Członka Zarządu GTBS sp. z o.o. w Gryfinie   2018/07/03  
Rada Nadzorcza Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. w Gryfinie ogłasza konkurs na stanowisko Członka Zarządu GTBS sp. z o.o. w Gryfinie.   2018/07/03  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Krasińskiego 73-77 w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na remont pokrycia dachowego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Krasińskiego 73-77 w Gryfinie.   2018/06/15  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie trzech operatów szacunkowych lokali użytkowych.   2018/03/30  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządca zaprasza do złożenia oferty na wykonanie niżej wymienionych prac: ,,Utrzymanie trawników na posesjach zarządzanych przez GTBS Sp. z o.o.”   2018/03/12  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 1-go Maja 15 w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku położonego przy ul.1-go Maja 15 w Gryfinie.   2018/03/09  
Zarząd Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie ogłasza nabór na pracownika Działu Księgowości.   2018/03/06  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Krasińskiego 73-77 w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu balkonów.   2018/02/22  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej w Gryfinie przy ul. Niepodległości 31-33 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodległości 31-33 w Gryfinie.   2017/12/29  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że dzień 2 stycznia 2018 r. jest dniem wolnym od pracy. Dyżur pogotowia lokatorskiego pełni Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.   2017/12/22  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Grunwaldzka 1 / 74 – 100 / Gryfino – zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 10-12 w Gryfinie zaprasza wszystkich kontrahentów świadczących usługi z zakresu instalatorstwa sanitarnego do złożenia oferty na wykonanie : wymiany pionów wewnętrznej instalacji wody zimnej, c.w.u. i kanalizacji sanitarnej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 10-12 w Gryfinie.   2017/12/12  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., zarządca Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza wszystkich kontrahentów świadczących usługi z zakresu instalatorstwa sanitarnego, hydraulicznego do składania ofert na wykonanie robót instalacyjnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. 1go Maja 12, 1go Maja 13, 1go Maja 14, 1go Maja 15, Bol. Krzywoustego 1-3 w Gryfinie.   2017/09/20  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – zarządca Wspólnot Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 54-62 w Gryfinie zaprasza wszystkich zainteresowanych kontrahentów do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.   2017/09/12  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., zarządca Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza wszystkich kontrahentów świadczących usługi z zakresu instalatorstwa sanitarnego, hydraulicznego do składania ofert na wykonanie robót instalacyjnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. 1go Maja 12, 1go Maja 13, 1go Maja 14, 1go Maja 15, Bol. Krzywoustego 1-3 w Gryfinie.   2017/08/29  
Zarząd Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko Inspektora ds. Technicznych.   2017/07/28  
Ogłoszenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie za rok obrotowy 2017 i 2018.   2017/07/28  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – zarządca wspólnot mieszkaniowych zaprasza wszystkich zainteresowanych kontrahentów do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.   2017/07/06  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – zarządca wspólnot mieszkaniowych zaprasza wszystkich zainteresowanych kontrahentów do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych, wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku.   2017/06/01  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – zarządca wspólnot mieszkaniowych zaprasza wszystkich zainteresowanych kontrahentów do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych.   2017/05/30  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – zarządca wspólnot mieszkaniowych zaprasza wszystkich zainteresowanych kontrahentów do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych.   2017/05/25  
Regulamin konkursu na stanowisko Członka Zarządu GTBS sp. z o.o. w Gryfinie   2017/05/02  
Rada Nadzorcza Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. w Gryfinie ogłasza konkurs na stanowisko Członka Zarządu GTBS sp. z o.o. w Gryfinie.   2017/05/02  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – zarządca Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza wszystkich zainteresowanych kontrahentów do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych.   2017/04/28  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządca zaprasza do złożenia oferty na wykonanie niżej wymienionych prac: ,,Utrzymanie trawników na posesjach zarządzanych przez GTBS Sp. z o.o.”   2017/03/13  
Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. administracyjnych, kadr i płac.   2017/03/10  
Zarząd Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. administracyjnych, kadr i płac.    2017/02/06  
Regulamin rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie budynku i przygotowanie ciepłej wody użytkowej w zasobach własnych Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. obowiązujący od 01.01.2017 r.   2016/12/16  
Zarząd Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Gryfinie informuje o rozpoczęciu naboru najemców do planowanej budowy 23 – rodzinnego budynku z mieszkaniami na wynajem przy ul. Opolskiej 25-27 w Gryfinie, dz. 478/3.    2016/12/12  
Zarząd Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Gryfinie informuje o rozpoczęciu sondażowego naboru nabywców lokali do planowanej budowy 24 – rodzinnego budynku z mieszkaniami na sprzedaż przy ul. Opolskiej w Gryfinie, dz. 478/1 oraz garaży w liczbie 21 (12 w bryle budynku i 9 wolnostojących w zabudowie szeregowej).   2016/12/12  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – zarządca wspólnot mieszkaniowych zaprasza wszystkich zainteresowanych kontrahentów do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych.   2016/09/23  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – zarządca wspólnot mieszkaniowych zaprasza wszystkich zainteresowanych kontrahentów do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowych.   2016/09/14  
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej budynków.   2016/07/28  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – zarządca wspólnot mieszkaniowych zaprasza wszystkich zainteresowanych kontrahentów do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowej.   2016/07/20  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – zarządca wspólnot mieszkaniowych zaprasza wszystkich zainteresowanych kontrahentów do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych.   2016/07/20  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – zarządca wspólnot mieszkaniowych zaprasza wszystkich zainteresowanych kontrahentów do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowych:   2016/06/22  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – zarządca wspólnot mieszkaniowych zaprasza wszystkich zainteresowanych kontrahentów do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych.   2016/06/13  
Regulamin konkursu na stanowisko Członka Zarządu GTBS sp. z o.o. w Gryfinie   2016/05/27  
Rada Nadzorcza Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie ogłasza konkurs na stanowisko Członka Zarządu Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie   2016/05/27  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – zarządca wspólnot mieszkaniowych zaprasza wszystkich zainteresowanych kontrahentów do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych.   2016/04/14  
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: ,,Utrzymanie trawników na posesjach zarządzanych przez GTBS Sp. z o.o.”   2016/03/15  
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie projektu budowlanego-wykonawczego instalacji ciepłej wody użytkowej zasilanej z dwufunkcyjnego węzła cieplnego budynku oraz określenie na podstawie inwentaryzacji instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej budynku zakresu niezbędnych prac dotyczących jej wymiany wraz z kosztorysem zerowym i inwestorskim dotyczącym całości wyżej wymienionych prac instalacyjnych.   2016/01/18  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że dzień 24 grudnia 2015 r. jest dniem wolnym od pracy. Dyżur pogotowia lokatorskiego pełni Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.   2015/12/17  
Informacja o wyborze biegłego rewidenta.   2015/11/19  
Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015 i 2016.   2015/11/09  
Uwaga! Wolne mieszkania na wynajem oraz mieszkania i lokale usługowe na sprzedaż! 02.11.2015 r.   2015/11/02  
Informacja o ograniczonym zakresie obsługi interesantów w Działach: Czynszów, Wspólnot Mieszkaniowych i Księgowości finansowej w dniach 04 - 08 września 2015 r.   2015/08/27  
Zaproszenie do składania oferty na wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej, wymianę instalacji zimnej wody i pionów kanalizacji sanitarnej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bol. Chrobrego 2 w Gryfinie.   2015/08/20  
Zaproszenie do składania oferty na wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej, wymianę pionów instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej oraz wymianę rozdzielni ciepła c.o. budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Łużyckiej 61 w Gryfinie.   2015/08/06  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zleci usunięcie usterek w budynkach przy ul. Opolskiej 9 i Opolskiej 11-19.   2015/07/23  
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane: "Remont galerii komunikacyjnych w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Mieszka I 27 w Gryfinie"   2015/07/13  
Stawki dochodów gospodarstw domowych warunkujące wynajęcie lokalu w zasobach GTBS Sp. z o.o.   2015/06/01  
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: ,,Wymiana piasku w piaskownicach znajdujących się na posesjach zarządzanych przez GTBS Sp. z o.o.”   2015/04/27  
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej budynków.   2015/03/31  
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: ,,Utrzymanie trawników na posesjach zarządzanych przez GTBS Sp. z o.o.”   2015/03/11  
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej budynków.   2015/01/30  
Uwaga! Wolne mieszkanie na wynajem! 15.12.2014 r.   2014/12/15  
Stawki dochodów* gospodarstw domowych warunkujące wynajęcie lokalu w zasobach GTBS Sp. z o.o.   2014/12/02  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej.   2014/11/28  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zleci usunięcie usterek w budynkach przy ul. Opolskiej 9 i Opolskiej 11-19.   2014/10/31  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że dzień 3 listopada 2014 r. jest dniem wolnym od pracy. Dyżur pogotowia lokatorskiego pełni Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.   2014/10/22  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie kompleksowego badania instalacji elektrycznej i piorunochronowej .   2014/10/22  
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane: "Remont galerii komunikacyjnych w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Mieszka I 27 w Gryfinie"   2014/07/23  
Stawki dochodów gospodarstw domowych warunkujące wynajęcie lokalu w zasobach GTBS Sp. z o.o.   2014/07/15  
Uwaga wolne mieszkanie na wynajem! 15.07.2014 r.   2014/07/15  
Ogłoszenie z dnia 05.06.2014 r. o wolnych mieszkaniach na sprzedaż i wynajem.   2014/06/05  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – zarządca wspólnot mieszkaniowych zaprasza wszystkich zainteresowanych kontrahentów do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych.   2014/05/26  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – zarządca wspólnot mieszkaniowych zaprasza wszystkich zainteresowanych kontrahentów do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych.    2014/05/20  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – na roboty budowlane: wykonanie remontu elewacji i termomodernizacji budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.   2014/05/09  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że dzień 2 maja 2014 r. jest dniem wolnym od pracy. Dyżur pogotowia lokatorskiego pełni Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.   2014/04/28  
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: ,,Wymiana piasku w piaskownicach znajdujących się na posesjach zarządzanych przez GTBS Sp. z o.o.”   2014/04/09  
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: ,,Utrzymanie trawników na posesjach zarządzanych przez GTBS Sp. z o.o.”   2014/04/08  
Aktualnie obowiązujące stawki dochodów gospodarstw domowych warunkujące wynajęcie lokalu w zasobach GTBS Sp. z o.o.   2014/03/03  
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy ul. Szczecińskiej 15 w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie niżej wymienionych prac instalacyjnych :„ Wymiana wewnętrznej linii elektroenergetycznej zasilającej budynek „   2013/07/19  
Uwaga wolne mieszkania na wynajem ! 05.06.2013 r.   2013/06/05  
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac budowlanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.   2013/05/21  
Uwaga! Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że posiada wolne mieszkania na sprzedaż oraz wynajem.   2013/05/16  
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: ,,Utrzymanie trawników na posesjach zarządzanych przez GTBS Sp. z o.o.”   2013/04/16  
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: ,,Wymiana piasku w piaskownicach znajdujących się na posesjach zarządzanych przez GTBS Sp. z o.o.”   2013/04/16  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – na roboty montażowe: REMONT I RENOWACJA BALUSTRAD BALKONOWYCH W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY UL. BOL.CHROBREGO nr 8 – 14   2013/02/22  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – na roboty budowlane: wykonanie remontu elewacji, wymiany pokrycia dachu i termomodernizacji budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.   2013/02/22  
Stawki dochodów gospodarstw domowych warunkujące wynajęcie lokalu w zasobach GTBS Sp. z o.o. obowiązujące od 13.12.2012 r.   2012/12/13  
Uwaga! Wolne mieszkanie na wynajem. 26.11.2012 r.   2012/11/27  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – na roboty budowlane: Wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej w budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.   2012/08/22  
Zarząd Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje o dodatkowym naborze najemców do nowobudowanego 60 – rodzinnego budynku z mieszkaniami na wynajem przy ul. Opolskiej w Gryfinie (zasiedlenie I kwartał 2013r.)   2012/08/20  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – na roboty budowlane: wykonanie remontu elewacji, wymiany pokrycia dachu i termomodernizacji budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.   2012/08/01  
Zapytanie o cenę: Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Mieszka I nr 27 w Gryfinie w imieniu, której występuje Zarządca nieruchomości - Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej nr 1 w Gryfinie, zwraca się o złożenie oferty na dostawę i montaż elektronicznych podzielników kosztów centralnego ogrzewania odczytywanych drogą radiową w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mieszka I nr 27 wraz z ofertą na serwis rozliczeniowy.   2012/07/04  
Zarząd Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje o budowie budynków z lokalami na sprzedaż.   2012/06/15  
Stawki dochodów gospodarstw domowych warunkujące wynajęcie lokalu w zasobach Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. obowiązujące od 01.04.2012 r.   2012/06/11  
Zaproszenie do składania ofert na prace budowlane na budynkach wspólnot mieszkaniowych   2012/06/06  
Zapytanie o cenę - remont balkonów.   2012/06/05  
Zamieszkaj z nami ! Zarząd Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu od 20 kwietnia 2012r.sprzedaży lokali w budynku przy ul. Opolskiej w Gryfinie .   2012/04/20  
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ,,Utrzymanie trawników na posesjach zarządzanych przez GTBS Sp. z o.o.”   2012/04/19  
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ,,Wymiana piasku w piaskownicach znajdujących się na posesjach zarządzanych przez GTBS Sp. z o.o.”   2012/04/19  
Lokale mieszkalne do natychmiastowego zasiedlenia.   2012/01/16  
Zarząd Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu budowy budynku 21-rodzinnego z lokalami na sprzedaż przy ul. Flisaczej w Gryfinie (przekazanie lokali do wykończenia IV kwartał 2012r.)   2011/12/19  
Stawki dochodów gospodarstw domowych warunkujące wynajęcie lokalu w zasobach Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. obowiązujące od 28.11.2011 r.   2011/12/12  
Zarząd Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje o dodatkowym naborze najemców do nowobudowanego 60 - rodzinnego budynku z mieszkaniami na wynajem przy ul. Opolskiej w Gryfinie (zasiedlenie I kwartał 2013 r.)   2011/12/12  
Stawki dochodów gospodarstw domowych warunkujące wynajęcie lokalu w zasobach Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. obowiązujące od III kwartału 2011 r.   2011/11/30  
Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok   2011/09/26  
Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie prac budowlanych na budynkach wspólnot mieszkaniowych.   2011/05/24  
OGŁOSZENIE NR 6 Dotyczy : Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych pod nazwą: „ Budowa zespołu budynków mieszkalnych rejon ul. Śląskiej / Mazowieckiej na działkach nr 255/6 i 255/7 przy ulicy Opolskiej w Gryfinie”.   2011/03/31  
Odpowiedzi na pytania do przetargu pn.: „ BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. FLISACZEJ NA DZIAŁCE NR 250/2 W GRYFINIE w formie „zaprojektuj i wybuduj” .   2011/03/01  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE Ogłoszenia o zamówieniu. 25400 - 2011 data 18.02.2011 r.   2011/02/25  
ZMIANA TREŚCI SIWZ DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Nr : 25400 - 2011;    2011/02/25  
SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Pod nazwą: „BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. FLISACZEJ NA DZIAŁCE NR 250/2 W GRYFINIE w formie zaprojektuj i wybuduj”   2011/02/22  
SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Pod nazwą: „BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH REJON UL. ŚLĄSKIEJ / MAZOWIECKIEJ NA DZIAŁKACH NR 255/6 i 255/7 PRZY ULICY OPOLSKIEJ W GRYFINIE ”.   2011/02/21  
Ogłoszenie o przetargu na: BUDOWĘ ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W REJONIE UL. ŚLĄSKIEJ / MAZOWIECKIEJ NA DZIAŁKACH NR 255/6 i 255/7 PRZY ULICY OPOLSKIEJ W GRYFINIE    2011/02/18  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. FLISACZEJ NA DZIAŁCE NR 250/2 W GRYFINIE w formie zaprojektuj i wybuduj   2011/02/14  
Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru najemców do nowobudowanego 60-rodzinnego budynku z mieszkaniami na wynajem przy ul. Opolskiej w Gryfinie, dokumenty niezbędne do pobrania.   2011/01/31  
Stawki dochodów gospodarstw domowych warunkujące wynajęcie lokalu w zasobach GTBS Sp. z o.o. obowiązujące od I kwartału 2011 r.   2011/01/21  
Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok   2010/09/30  
Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru najemców do nowobudowanego 28-rodzinnego budynku z mieszkaniami na wynajem przy ul. Hugo Kołłątaja w Gryfinie, dokumenty niezbędne do pobrania.   2010/09/16  
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty instalacyjne - wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji oraz wymiany istniejących pionów wody zimnej z rur stalowych na rurociągi z tworzywa sztucznego w budynku przy ul. Bol. Chrobrego nr 8-14 w Gryfinie   2010/08/31  
Stawki dochodów* gospodarstw domowych warunkujące wynajęcie lokalu w zasobach GTBS Sp. z o.o. obowiązujące od 27.05.2010 r.   2010/06/16  
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac budowlanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.   2010/05/27  
Stawki dochodów gospodarstw domowych warunkujące wynajęcie lokalu w zasobach GTBS Sp. z o.o. obowiązujące od II kwartału 2010 r.   2010/03/17  
Stawki dochodów gospodarstw domowych warunkujące wynajęcie lokalu w zasobach GTBS Sp. z o.o. obowiązujące od IV kwartału 2009 r.   2009/12/07  
Ogłoszenie dotyczące budynku przy ul. Opolskiej w Gryfinie   2009/12/04  
Stawki dochodów gospodarstw domowych warunkujące wynajęcie lokalu w zasobach GTBS Sp. z o.o. obowiązujące od I kwartału 2009 r.   2009/09/17  
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac budowlanych   2009/06/02  
Zaproszenie do złożenia oferty na "wymiana wewnętrznej linii elektroenergetycznej budynku"   2009/03/31  
Sprzedaż pojazdu   2009/02/11  
Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok.   2008/10/02 09:38:21  
Gryfino: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO 48-RODZINNEGO PRZY UL. MAZOWIECKIEJ NA DZIAŁCE NR 387/3 W GRYFINIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ   2008/06/24 08:14:00  
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac budowlanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.   2008/06/10 05:44:23  
RADA NADZORCZA GRYFIŃSKIEGO TBS Sp. z o.o zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok   2007/10/15 09:00:35  
Gmina Gryfino